5.ulusal polimer bilim ve teknoloji kongresi
Tübitak Yurt içi Bilimsel Etkinliklere
katılım desteği

Bilim kurulu hakem değerlendirmesi
sonucu kabul edilen bildiriler

Kongre sosyal medya sayfası

Kongre çağrısı

Kongre afişi

Kongrenin hakemli olduğuna dair
yazı

polimer2014@outlook.com

Daha Büyük Görüntü